Piegādes nosacījumi: 

Žurnālu piegādi nodrošina VAS "Latvijas Pasts" abonēšanas nodaļa. SIA "Iddea" garantē šajā mājaslapā iegādātā abonementa reģistrāciju VAS "Latvijas Pasts" abonentu reģistrā atbilstoši pasūtījumā norādītajam abonēšanas termiņam un piegādes adresei, par ko e-pastā informē pasūtītāju.  Visas ar piegādi saistītās izmaksas Latvijas teritorijā ir iekļautas abonementa cenā. Pasūtot žurnālu uz ārvalstīm, SIA "iddea" 3 darba dienu laikā nosūtīs klientam papildu rēķinu par piegādi, saskaņā ar VAS "Latvijas Pasts" piegādes tarifiem. Ja žurnāls attiecīgajā datumā nav klienta pastkastītē, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 29 212904 vai e-pastu [email protected]

Grāmatu un galda spēļu  piegādi nodrošina SIA "Iddea", sadarbojoties ar VAS "Latvijas Pasts" un SIA "Omniva". Prece tiek izsūtīta klientam pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas, saskaņā ar pasūtītāja izvēlēto piegādes veidu.  

Naudas atmaksa/Preču atgriešana:

Klients ir tiesīgs izlemt par iegādātā žurnāla abonementa darbības pārtraukšanu ar konkrētu datumu jebkurā laikā, informējot mūs par to rakstiski e- pastā [email protected] līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. SIA "Iddea" ir pienākums atgriezt naudu klienta norādītajā kontā  par periodu, kad žurnāls vairs netiek piegādāts, 15 darba dienu laikā pēc abonementa anulēšanas apstiprināšanas.

Grāmatas un galda spēles atgrieztas netiek, izņemot gadījumus, ja klients ir saņēmis acīmredzami nekvalitatīvu produktu ar defektiem. Jautājumus vai pretenzijas  lūdzam sūtīt uz epastu [email protected]

Visi strīdi un nesaskaņas risināmi LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.

Privātuma politika : SIA_Iddea_privatuma_politika.docx

0

Pirkumu grozs